Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tài nguyên dạy học

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trợ giúp kỹ thuật)

  Điều tra ý kiến

  Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
  Bình thường
  Đẹp
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Axit_sunfuric_phan_ung_voi_duong.flv NH42S___CdNO32.flv IMG_6303.JPG IMG_20181116_221028.jpg FB_IMG_1542461651997.jpg E_11__LISTEN_UNIT_13.mp3 E_11__LISTEN_UNIT_12.mp3 English_10_Unit_02_Listen.mp3 English_10_Unit_01_Listen.mp3 English_10_Unit_04_Listen.mp3 English_10_Unit_03_Listen.mp3 Unit_16_ASSOCIATION_OF_ASEAN_Listening.mp3 Unit_15_WOMEN_IN_SOCIETY_Listening.mp3 Unit_14_INTERNATIONAL_ORGANIZATIONS_Listening.mp3 Unit_13_SEA_GAMES_Listening.mp3 Unit_12_WATER_SPORTS_Listening.mp3 Unit_11_Books_Listening.mp3 Unit_10_ENGANGERED_SPECIES_Listening.mp3 Unit_9_Deserts_Listening.mp3 Unit_8_Future_life_Listening.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  VN

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Ninh Bình.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Khánh Vân
  Ngày gửi: 22h:44' 19-11-2018
  Dung lượng: 702.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  HOáN Vị- CHỉNH HợP- Tổ HợP
  GV THỰC HIỆN: LÊ KHÁNH VÂN
  tiết 25
  Kiểm tra bài cũ
  Câu hỏi 2: Một nhóm học sinh có 5 bạn A,B,C, D, E.
  a)Hỏi có bao nhiêu cách phân công 5 bạn lao động:1 bạn quét lớp, 1 bạn lau bảng, 1 bạn kê bàn ghế, 1 bạn giặt giẻ, 1 bạn lau sàn.
  Câu hỏi 1: Định nghĩa hoán vị. Công thức tính số hoán vị của n phần tử?
  b)Hãy kể ra một số cách phân công 3 bạn làm trực nhật: 1 bạn quét lớp, 1 bạn lau bảng, 1 bạn kê bàn ghế.
  Mỗi cách phân công lao động ứng với 1 hoán vị của 5 bạn.
  Số cách phân công lao động bằng số hoán vị của 5 bạn.
  Có tất cả:
  (cách phân công)
  Mỗi cách lấy ra 3 phần tử từ 5 phần tử và sắp xếp theo 1 thứ tự nào đó như trên được gọi là một chỉnh hợp chập 3 của 5.
  Tiết 24: HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP -TỔ HỢP
  II. Chỉnh hợp
  1. Định nghĩa:
  Cho tập hợp A gồm n phần tử (n≥1).
  Kết quả của việc lấy ra k phần tử khác nhau
  từ n phần tử của tập hợp A và sắp xếp chúng
  theo một thứ tự nào đó được gọi là 1 chỉnh
  hợp chập k của n phần tử đã cho.
  Đặc biệt: Cho k=n ta có: 1 chỉnh hợp chập n của n phần tử là 1 hoán vị của n phần tử đó.
  VD1: Trên mặt phẳng cho 4 điểm phân biệt A, B, C, D. Liệt kê tất cả các véc tơ khác véc tơ- không mà điểm đầu và điểm cuối của chúng thuộc tập hợp 4 điểm đã cho.
  Tiết 24: HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP -TỔ HỢP
  A
  D
  C
  B
  Có 12 véc tơ:
  VD2. Một nhóm học sinh có 5 bạn A, B, C, D, E.Có
  bao nhiêu cách phân công 3 bạn làm trực nhật: 1 bạn
  quét lớp, 1 bạn lau bảng, 1 bạn kê bàn ghế.
  Giải:
  Chọn 1 bạn quét lớp có 5 cách.
  Khi đã chọn 1 bạn quét lớp, có 4 cách chọn 1 bạn để lau bảng .
  Khi đã chọn các bạn quét lớp và lau bảng, có 3 cách
  chọn 1 bạn kê bàn ghế.
  Theo quy tắc nhân sẽ có 5.4.3= 60 cách phân công
  ?
  Cho tập A gồm n phần tử( ). Có bao nhiêu chỉnh hợp chập k của n phần tử đã cho?
  k phần tử có k vị trí.
  +Vị trí 1 có n cách chọn 1 phần tử để xếp.
  +Sau khi chọn 1 phần tử cho vị trí 1, có n-1 cách
  chọn 1 phần tử cho vị trí 2.
  +Sau khi chọn 2 phần tử cho vị trí 1 và 2, có n-2 cách
  chọn 1 phần tử cho vị trí 3.
  ………………
  +Vị trí thứ k có n - k + 1 cách chọn 1 phần tử để xếp
  Vậy theo quy tắc nhân có: n.(n-1).(n-2)…(n-k+1)
  (chỉnh hợp).
  Định lý
  Gọi Akn là số chỉnh hợp chập k của n phần tử thì:
  Akn = n.(n-1).(n-2)…..(n – k + 1)
  Nhận xét:
  a) Ann = Pn = n.(n-1).(n-2)…..2.1
  b) Có
  n! = n.(n-1).(n-2)…(n-k+1)(n-k).(n-k-1)...2.1
  (n – k)! = (n-k).(n-k-1) ….. 2.1
  n! = n.(n-1).(n-2)…(n-k+1)(n-k).(n-k-1)...2.1
  (n – k)! (n-k).(n-k-1) ….. 2.1
  = n.(n-1).(n-2)…..(n – k + 1) = Ann

  => Ann =
  2. Số các chỉnh hợp
  Bài tập1:
  Có bao nhiêu cách lấy 5 học sinh của lớp 11A
  ra xếp hàng tập nghi thức?
  Bài tập2:
  Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số và 4 chữ
  số khác nhau lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5.
  Phân biệt Hoán vị - Chỉnh hợp
  Cho tập A có n phần tử (n1)
  HOÁN VỊ
  CHỈNH HỢP
  Lấy tất cả n phần tử của A và sắp xếp thứ tự n phần tử này (Mỗi cách sắp xếp gọi là một hoán vị n phần tử.).
  Số hoán vị: Pn = n!
  Lấy k phần tử trong số n phần tử của A và sắp xếp thứ tự k phần tử này (Mỗi cách sắp xếplà một chỉnh hợp chập k của n phần tử )
  Số chỉnh hợp n chập k là:

  Khi k=n ta có

  Củng cố:
  Câu hỏi trắc nghiệm
  Câu 1: Có 4 tem thư khác nhau và 6 bì thư khác nhau
  Hỏi có bao nhiêu cách dán tem vào bì?
  A : 360 cách
  B : 6 cách
  C : 720 cách
  D : 24 cách
  Bài tập về nhà
  Bài 3 ,4, 5a- trang 55(SGK)
  Tập thể lớp 11A
  Giáo viên: Lê Khánh Vân
  Kính chào quý thầy cô
   
  Gửi ý kiến

  QC