Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tài nguyên dạy học

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trợ giúp kỹ thuật)

  Điều tra ý kiến

  Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
  Bình thường
  Đẹp
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Axit_sunfuric_phan_ung_voi_duong.flv NH42S___CdNO32.flv IMG_6303.JPG IMG_20181116_221028.jpg FB_IMG_1542461651997.jpg E_11__LISTEN_UNIT_13.mp3 E_11__LISTEN_UNIT_12.mp3 English_10_Unit_02_Listen.mp3 English_10_Unit_01_Listen.mp3 English_10_Unit_04_Listen.mp3 English_10_Unit_03_Listen.mp3 Unit_16_ASSOCIATION_OF_ASEAN_Listening.mp3 Unit_15_WOMEN_IN_SOCIETY_Listening.mp3 Unit_14_INTERNATIONAL_ORGANIZATIONS_Listening.mp3 Unit_13_SEA_GAMES_Listening.mp3 Unit_12_WATER_SPORTS_Listening.mp3 Unit_11_Books_Listening.mp3 Unit_10_ENGANGERED_SPECIES_Listening.mp3 Unit_9_Deserts_Listening.mp3 Unit_8_Future_life_Listening.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  VN

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Ninh Bình.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Huyền
  Ngày gửi: 15h:28' 06-12-2013
  Dung lượng: 189.5 KB
  Số lượt tải: 74
  Số lượt thích: 0 người
  Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009
  Toán
  CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo)
  a) 41535 : 195 = ?
  ● 415 : 195 được 2, viết 2.
  2
  2 nhân 5 bằng 10 ; 15 trừ 10 bằng 5, viết 5 nhớ 1;
  5
  35
  .
  2 nhân 9 bằng 18, thêm 1 bằng 19 ; 21 trừ 19 bằng 2, viết 2 nhớ 2 ;
  2
  . .
  2 nhân 1 bằng 2, thêm 2 bằng 4 ; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0.
  0
  ● Hạ 3, được 253 ;
  3
  1
  1 nhân 5 bằng 5 ; 13 trừ 5 bằng 8, viết 8 nhớ 1 ;
  8
  .
  1 nhân 9 bằng 9, thêm 1 bằng 10; 15 trừ 10 bằng 5, viết 5 nhớ 1;
  5
  .
  Chia theo thứ tự từ trái sang phải :
  253 chia 195 được 1, viết 1 ;
  1 nhân 1 bằng 1, thêm 1 bằng 2; 2 trừ 2 bằng 0, viết 0.
  0
  ● Hạ 5, được 585 ;
  5
  585 chia 195 được 3, viết 3
  3
  3 nhân 5 bằng 15 ; 15 trừ 15 bằng 0, viết 0 nhớ 1;
  0
  3 nhân 9 bằng 27, thêm 1 bằng 28 ; 28 trừ 28 bằng 0, viết 0 nhớ 2;
  .
  1
  0
  ..
  3 nhân 1 bằng 3, thêm 2 bằng 5 ; 5 trừ 5 bằng 0, viết 0
  0
  41535 : 195 = 213
  415
  195
  Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009
  Toán
  CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo)
  b) 80120 : 245 = ?
  Chia theo thứ tự từ trái sang phải :
  20
  801
  245
  ● 801 chia 245 được 3. viết 3 ;
  3
  3 nhân 5 bằng 15 ; 21 trừ 15 bằng 6, viết 6 nhớ 2;
  6
  ..
  3 nhân 4 bằng 12, thêm 2 bằng 14 ; 20 trừ 14 bằng 6, viết 6 nhớ 2 ;
  6
  ..
  3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8 ; 8 trừ 8 bằng 0, viết 0.
  0
  2
  ● Hạ 2, được 662 ;
  662 chia 245 được 2, viết 2 ;
  2
  2 nhân 5 bằng 10 ; 12 trừ 10 bằng 2, viết 2 nhớ 1
  2
  .
  2 nhân 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9 ; 16 trừ 9 bằng 7, viết 7 nhớ 1 ;
  7
  .
  2 nhân 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5; 6 trừ 5 bằng 1, viết1.
  1
  ● Hạ 0, được 1720 ;
  7
  0
  1720 chia cho 245 được 7, viết 7;
  7 nhân 5 bằng 35 ; 40 trừ 35 bằng 5, viết 5 nhớ 4 ;
  5
  ….
  7nhân 4 bằng 28, thêm 4 bằng 32 ; 32 trừ 32 bằng 0, viết 0 nhớ 3.
  0

  7 nhân 2 bằng 14, thêm 3 bằng 17 ; 17 trừ 17 bằng 0, viết 0.
  0
  80120:245=327(dư 5)
  Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009
  Toán
  CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo)
  a) 41535 : 195 = ? b) 80120 : 245 = ?
  41535 195 0253 213
  0585
  000
  80120 245 0662 327
  1720
  005
  41535 : 195 = 213
  80120 : 245 = 327 ( dư 5)
  Ví dụ: 45956 : 453 = ?
  45956 453 00656 101
  203
  Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009
  Toán
  CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo)
  II/ Luyện tập
  1. Đặt tính rồi tính :
  b) 81350 : 187
  a) 62321 : 307 ;
  62321 307 00921 203
  000
  81350 187 0655 435
  0940
  005
  II/ Luyện tập

  2. Tìm x
  89658 : x = 293
  Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009
  Toán
  CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo)
  x = 89658 : 293
  x = 306
  Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009
  Toán
  CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo)
  A
  34097 321
  071
  B C
  34097 321 01997 106
  071
  34097 321 01997 10
  392
  Có ba bạn A, B, C thực hiện phép chia 34097 : 321 với ba kết quả khác nhau như sau. Em hãy tìm xem bạn nào đúng ? Bạn nào sai ? Vì sao ?
  S
  01997
  01997
  0
  16
  1 6
  392
  S
  Đ
  5
  Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009
  Toán
  CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo)
  a) 41535 : 195 = ? b) 80120 : 245 = ?
  41535 195 0253 213
  0585
  000
  80120 245 0662 327
  1720
  005
  41535 : 195 = 213
  80120 : 245 = 327 ( dư 5)
  Chia theo thứ tự từ trái sang phải
   
  Gửi ý kiến

  QC