Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tài nguyên dạy học

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trợ giúp kỹ thuật)

  Điều tra ý kiến

  Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
  Bình thường
  Đẹp
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Axit_sunfuric_phan_ung_voi_duong.flv NH42S___CdNO32.flv IMG_6303.JPG IMG_20181116_221028.jpg FB_IMG_1542461651997.jpg E_11__LISTEN_UNIT_13.mp3 E_11__LISTEN_UNIT_12.mp3 English_10_Unit_02_Listen.mp3 English_10_Unit_01_Listen.mp3 English_10_Unit_04_Listen.mp3 English_10_Unit_03_Listen.mp3 Unit_16_ASSOCIATION_OF_ASEAN_Listening.mp3 Unit_15_WOMEN_IN_SOCIETY_Listening.mp3 Unit_14_INTERNATIONAL_ORGANIZATIONS_Listening.mp3 Unit_13_SEA_GAMES_Listening.mp3 Unit_12_WATER_SPORTS_Listening.mp3 Unit_11_Books_Listening.mp3 Unit_10_ENGANGERED_SPECIES_Listening.mp3 Unit_9_Deserts_Listening.mp3 Unit_8_Future_life_Listening.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  VN

  No_photof
  Họ và tên mai son
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Mai Sơn
  Quận/huyện Huyện Yên Mô
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Đỗ Thắng
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/zuchi2013
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Gia Viễn A
  Quận/huyện Huyện Gia Viễn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 167 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Đỗ Thắng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Chuyên viên Sở
  Đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 98 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hs Ân Hòa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Ân Hoà
  Quận/huyện Huyện Kim Sơn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Nguyên
  Giới tính Nam
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Nghề Cơ giới Ninh Bình
  Quận/huyện Thành phố Ninh Bình
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Văn Công
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Cồn Thoi
  Quận/huyện Huyện Kim Sơn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đặng Văn Xuân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Cồn Thoi
  Quận/huyện Huyện Kim Sơn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Văn Công
  Giới tính Nam
  Website https://vcongkc.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Cồn Thoi
  Quận/huyện Huyện Kim Sơn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 19164 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Vũ Văn Khuyến
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/vukhuyen65
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Yên Thành
  Quận/huyện Huyện Yên Mô
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 30 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đặng Trần Tiến
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Kim Đông
  Quận/huyện Huyện Kim Sơn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đặng Trần Tiến Xuân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Cồn Thoi
  Quận/huyện Huyện Kim Sơn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đặng Văn Xuân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Cồn Thoi
  Quận/huyện Huyện Kim Sơn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đặng Văn Xuân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Cồn Thoi
  Quận/huyện Huyện Kim Sơn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 2519 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phùng Thị Hoài
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Hoa Lư
  Quận/huyện Huyện Nho Quan
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trịnh Văn Cường
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Phú Lộc
  Quận/huyện Huyện Nho Quan
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 141 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên mai văn huynh
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/maianhhuynh1976
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Cồn Thoi
  Quận/huyện Huyện Kim Sơn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 124 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Hoa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Thịnh
  Quận/huyện Huyện Yên Mô
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 168 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Vũ Thị Chẵn
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Yên Thành
  Quận/huyện Huyện Yên Mô
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 109 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đỗ Văn Chỉnh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Thịnh
  Quận/huyện Huyện Yên Mô
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 1656 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Ninh Thị Nhung
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Thịnh
  Quận/huyện Huyện Yên Mô
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 2857 (xem chi tiết)

  QC