Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tài nguyên dạy học

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trợ giúp kỹ thuật)

  Điều tra ý kiến

  Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
  Bình thường
  Đẹp
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Axit_sunfuric_phan_ung_voi_duong.flv NH42S___CdNO32.flv IMG_6303.JPG IMG_20181116_221028.jpg FB_IMG_1542461651997.jpg E_11__LISTEN_UNIT_13.mp3 E_11__LISTEN_UNIT_12.mp3 English_10_Unit_02_Listen.mp3 English_10_Unit_01_Listen.mp3 English_10_Unit_04_Listen.mp3 English_10_Unit_03_Listen.mp3 Unit_16_ASSOCIATION_OF_ASEAN_Listening.mp3 Unit_15_WOMEN_IN_SOCIETY_Listening.mp3 Unit_14_INTERNATIONAL_ORGANIZATIONS_Listening.mp3 Unit_13_SEA_GAMES_Listening.mp3 Unit_12_WATER_SPORTS_Listening.mp3 Unit_11_Books_Listening.mp3 Unit_10_ENGANGERED_SPECIES_Listening.mp3 Unit_9_Deserts_Listening.mp3 Unit_8_Future_life_Listening.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  VN

  592997.jpg";i:1;N;i:2;N;}}-photo
  Họ và tên Trần Quốc Hưng
  Giới tính Nam
  Website https://bachkhoathongtin.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gia Phương
  Quận/huyện Huyện Gia Viễn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Địa Lý, Mỹ thuật, Âm nhạc
  Điểm số 98841 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Mười
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/muoiduyen
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
  Quận/huyện Huyện Kim Sơn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 5781 (xem chi tiết)

  514078.jpg";i:1;i:133;i:2;i:200;}}-photo
  Họ và tên Đỗ Túc
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
  Quận/huyện Huyện Kim Sơn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 609 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Bùi Đặng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
  Quận/huyện Huyện Kim Sơn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 1496 (xem chi tiết)

  149523.jpg";i:1;i:150;i:2;i:175;}}-photo
  Họ và tên NGND. Nguyễn Thanh Tùng
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/thanhtung1985
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
  Quận/huyện Huyện Kim Sơn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 16288 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Mai Nga
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/mainga_1974
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Quảng Lạc
  Quận/huyện Huyện Nho Quan
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 0 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Hạnh
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/hanhgvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Gia Viễn C
  Quận/huyện Huyện Gia Viễn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 341 (xem chi tiết)

  850841.jpg";i:1;i:174;i:2;i:175;}}-photo
  Họ và tên Vũ Chí Thanh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Sơn Hà
  Quận/huyện Huyện Nho Quan
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Ngoại ngữ, Tin học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  847216.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
  Họ và tên Bùi Thanh Phong
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/Toanthcscb
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Kim Trung
  Quận/huyện Huyện Kim Sơn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 166 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đinh Văn Tước
  Giới tính Nam
  Website https://dinhvantuoc.violet.vn
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Gia Phong
  Quận/huyện Huyện Gia Viễn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 84314 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Thành
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Phát Diệm A
  Quận/huyện Huyện Kim Sơn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 8637 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Phương Mai
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/phuongmai_ninhmy
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Mỹ
  Quận/huyện Huyện Hoa Lư
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 425 (xem chi tiết)

  216.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
  Họ và tên Đinh Thứ Cơ
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/co_dinh2000
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
  Quận/huyện Huyện Kim Sơn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 40163 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Quản Trị Viên
  Giới tính Nam
  Chức vụ Chuyên viên Sở
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Viết Hào
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/nhuloitatu
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khánh Lợi
  Quận/huyện Huyện Yên Khánh
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Linh
  Giới tính Nữ
  Website https://nguyenthilinh.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Lai
  Quận/huyện Huyện Nho Quan
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc
  Điểm số 21931 (xem chi tiết)

  184721.jpg";i:1;i:175;i:2;i:153;}}-photo
  Họ và tên Đinh Cao Thượng
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/gaoshang
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
  Quận/huyện Huyện Kim Sơn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 30000 (xem chi tiết)

  590225.jpg";i:1;i:133;i:2;i:200;}}-photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Giang
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/trangianhu1509
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khánh Thành
  Quận/huyện Huyện Yên Khánh
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, Âm nhạc
  Điểm số 478 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đinh Tuấn Ngọc
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/tuanngocnb
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đức Long
  Quận/huyện Huyện Nho Quan
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Tin học, Thể dục
  Điểm số 11448 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Chí Trung
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/chitrung_ksa
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
  Quận/huyện Huyện Kim Sơn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 31429 (xem chi tiết)

  QC