Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tài nguyên dạy học

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trợ giúp kỹ thuật)

  Điều tra ý kiến

  Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
  Bình thường
  Đẹp
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Axit_sunfuric_phan_ung_voi_duong.flv NH42S___CdNO32.flv IMG_6303.JPG IMG_20181116_221028.jpg FB_IMG_1542461651997.jpg E_11__LISTEN_UNIT_13.mp3 E_11__LISTEN_UNIT_12.mp3 English_10_Unit_02_Listen.mp3 English_10_Unit_01_Listen.mp3 English_10_Unit_04_Listen.mp3 English_10_Unit_03_Listen.mp3 Unit_16_ASSOCIATION_OF_ASEAN_Listening.mp3 Unit_15_WOMEN_IN_SOCIETY_Listening.mp3 Unit_14_INTERNATIONAL_ORGANIZATIONS_Listening.mp3 Unit_13_SEA_GAMES_Listening.mp3 Unit_12_WATER_SPORTS_Listening.mp3 Unit_11_Books_Listening.mp3 Unit_10_ENGANGERED_SPECIES_Listening.mp3 Unit_9_Deserts_Listening.mp3 Unit_8_Future_life_Listening.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  VN

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hiền
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gia Phong
  Quận/huyện Huyện Gia Viễn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 7459 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Quốc Hoàn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gia Phong
  Quận/huyện Huyện Gia Viễn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Quốc Trị
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gia Phong
  Quận/huyện Huyện Gia Viễn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 2515 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hảo
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gia Phong
  Quận/huyện Huyện Gia Viễn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hồng Nam
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gia Phong
  Quận/huyện Huyện Gia Viễn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 20194 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Bùi Thị Nguyên
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Gia Phong
  Quận/huyện Huyện Gia Viễn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 13611 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Bá Trọng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Yên Lâm
  Quận/huyện Huyện Yên Mô
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 429 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Bá Trọng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Yên Lâm
  Quận/huyện Huyện Yên Mô
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Vũ Văn Hùng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Yên Lâm
  Quận/huyện Huyện Yên Mô
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 2850 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đoàn Văn Giáp
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Yên Lâm
  Quận/huyện Huyện Yên Mô
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 606 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Văn Tuấn
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/thcskhanhmau
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Khánh Cường
  Quận/huyện Huyện Yên Khánh
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 18175 (xem chi tiết)

  865331.jpg";i:1;i:200;i:2;i:131;}}-photo
  Họ và tên Phạm Văn Điện
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/Quangdien_80
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Gia Lạc
  Quận/huyện Huyện Gia Viễn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 19813 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Hải
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn Yên Thịnh
  Quận/huyện Huyện Yên Mô
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 93 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đỗ Hoàng Giang
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn Yên Thịnh
  Quận/huyện Huyện Yên Mô
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên ThS. Phan Văn Trình
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/Trinhthcskhanhhoa
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Khánh Hoà
  Quận/huyện Huyện Yên Khánh
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên ThS. Bùi Văn Trực
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Bình
  Quận/huyện Huyện Yên Mô
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên ThS. Đỗ Thị Thúy Ngọc
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/ngocgdtrh82
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nho Quan B
  Quận/huyện Huyện Nho Quan
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 5263 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên ThS. Đỗ Thị Thúy Ngọc
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Chuyên viên Sở
  Đơn vị Sở GDĐT
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Liên
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Yên Hưng
  Quận/huyện Huyện Yên Mô
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 5694 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên ThS. Phạm Thị Thoa
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/thaocanh2014
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Yên Đồng B
  Quận/huyện Huyện Yên Mô
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 98 (xem chi tiết)

  QC