Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tài nguyên dạy học

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trợ giúp kỹ thuật)

  Điều tra ý kiến

  Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
  Bình thường
  Đẹp
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Axit_sunfuric_phan_ung_voi_duong.flv NH42S___CdNO32.flv IMG_6303.JPG IMG_20181116_221028.jpg FB_IMG_1542461651997.jpg E_11__LISTEN_UNIT_13.mp3 E_11__LISTEN_UNIT_12.mp3 English_10_Unit_02_Listen.mp3 English_10_Unit_01_Listen.mp3 English_10_Unit_04_Listen.mp3 English_10_Unit_03_Listen.mp3 Unit_16_ASSOCIATION_OF_ASEAN_Listening.mp3 Unit_15_WOMEN_IN_SOCIETY_Listening.mp3 Unit_14_INTERNATIONAL_ORGANIZATIONS_Listening.mp3 Unit_13_SEA_GAMES_Listening.mp3 Unit_12_WATER_SPORTS_Listening.mp3 Unit_11_Books_Listening.mp3 Unit_10_ENGANGERED_SPECIES_Listening.mp3 Unit_9_Deserts_Listening.mp3 Unit_8_Future_life_Listening.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  VN

  0-photo
  Họ và tên Trần Thị Kim Thúy
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Gia Viễn C
  Quận/huyện Huyện Gia Viễn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 99 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên ThS. Phạm Giang Sơn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Yên Khánh A
  Quận/huyện Huyện Yên Khánh
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 140 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phan Thị Vân Anh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu
  Quận/huyện Thành phố Ninh Bình
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phan Thị Hải Yến
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Hướng A
  Quận/huyện Huyện Kim Sơn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 59 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Phương Thảo
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Yên Mỹ
  Quận/huyện Huyện Yên Mô
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Tuyết Mai
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Yên Mỹ
  Quận/huyện Huyện Yên Mô
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ninh Phúc
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Yên Mỹ
  Quận/huyện Huyện Yên Mô
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 1796 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Ngát
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Yên Thành
  Quận/huyện Huyện Yên Mô
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
  Điểm số 9818 (xem chi tiết)

  0-photo
  Họ và tên Đinh Quốc hưng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gia Lạc
  Quận/huyện Huyện Gia Viễn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 23 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Yến
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng
  Quận/huyện Thành phố Ninh Bình
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 1170 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Công Trường
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Huệ
  Quận/huyện Thị xã Tam Điệp
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 676 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Thanh Hương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Ngô Thì Nhậm
  Quận/huyện Thị xã Tam Điệp
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 72101 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường Tiểu học Gia Phong
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Gia Phong
  Quận/huyện Huyện Gia Viễn
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 58 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Dung Duck
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Yên Thắng
  Quận/huyện Huyện Yên Mô
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên NGƯT. Phạm Thị Kiên
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Yên Thắng B
  Quận/huyện Huyện Yên Mô
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Thiện Chính
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Ngô Thì Nhậm
  Quận/huyện Thị xã Tam Điệp
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 1287 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Mạnh Hưng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Ngô Thì Nhậm
  Quận/huyện Thị xã Tam Điệp
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  A:2:{i:0;a:1:{i:0;s:0:"";}i:1;a:1:{i:0;s:0:"";}}-photo
  Họ và tên Vũ Hương Thắm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Ngô Thì Nhậm
  Quận/huyện Thị xã Tam Điệp
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 14746 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Thị Vân
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Ngô Thì Nhậm
  Quận/huyện Thị xã Tam Điệp
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 1318 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Luơng Thanh Huế
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Ngô Thì Nhậm
  Quận/huyện Thị xã Tam Điệp
  Tỉnh/thành Ninh Bình
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 7584 (xem chi tiết)

  QC